Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är en referensränta?

Vad är en referensränta?
Riksbanken

Kommentarer

  • Referensräntor fyller en viktig funktion i det finansiella systemet i Sverige och i andra länder. De gör det möjligt för banker och andra aktörer att beräkna vad det kostar att låna pengar mellan varandra. Referensräntor används till exempel som ett gemensamt riktmärke vid prissättningen av finansiella kontrakt som räntederivat, valutaderivat och räntebärande värdepapper. Referensräntor används även vid prissättning av lån med rörlig ränta, i Sverige främst vid lån till företag.
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.