Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Sedlarnas färg

Varför är de nya sedlarna så färgglada?

Kommentarer

  • Färgerna på de nya sedlarna är valda för att man så enkelt som möjligt ska kunna identifiera och särskilja olika valörer när man ska betala med sedlarna. Målet med färgvalet är också att försvåra förfalskningar.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.