Till senaste kommentaren

Vilka andra myndigheter samarbetar Riksbanken med inom finansiell stabilitet?

Vilka andra myndigheter samarbetar Riksbanken med inom finansiell stabilitet?

Kommentarer

  • Riksbanken har ett nära samarbete med Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Finansdepartementet ansvarar för regleringen av de finansiella företagen och Finansinspektionen ansvarar för tillsynen. Riksgälden ansvarar bland annat för insättningsgarantin.

    I både det förebyggande arbetet och vid en eventuell krishantering är samspelet mellan myndigheterna viktigt. Detta gäller även internationellt i takt med att de finansiella företagen i allt större utsträckning arbetar över nationsgränserna.

    Finansiella stabilitetsrådet
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.