Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka andra myndigheter samarbetar Riksbanken med inom finansiell stabilitet?

Vilka andra myndigheter samarbetar Riksbanken med inom finansiell stabilitet?
Sveriges riksbank Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Riksbanken har ett nära samarbete med Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Finansdepartementet ansvarar för regleringen av de finansiella företagen och Finansinspektionen ansvarar för tillsynen. Riksgälden ansvarar bland annat för insättningsgarantin.

    I både det förebyggande arbetet och vid en eventuell krishantering är samspelet mellan myndigheterna viktigt. Detta gäller även internationellt i takt med att de finansiella företagen i allt större utsträckning arbetar över nationsgränserna.

    Finansiella stabilitetsrådet
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.