Till senaste kommentaren

Riksbankens köp av statsobligationer

Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv?

Kommentarer

  • En centralbank kan göra penningpolitiken mer expansiv genom att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden. Syftet med sådana köp är att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin bland annat genom den så kallade portföljkanalen.

    Det betyder att när räntan på säkra tillgångar faller som en följd av centralbankens köp av statsobligationer blir det mer attraktivt för investerare att söka sig till alternativa tillgångar. På så sätt sprider sig de lägre räntorna på statsobligationer vidare till övriga delar av de finansiella marknaderna via portföljkanalen. Det lägre ränteläget bidrar i sin tur till att banker kan sänka räntorna för ut- och inlåning, vilket ökar företagens vilja att investera samtidigt som hushållen får ökande incitament att konsumera. Förmögenheten för både hushåll och företag ökar samtidigt i och med att tillgångspriserna stiger. Sammantaget ökar den allmänna efterfrågan i ekonomin och så småningom ökar också inflationen.

    Ekonomisk kommentar: Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv?
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.