Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Publicerar andra centralbanker också transaktionsbaserade referensräntor?

Publicerar andra centralbanker också transaktionsbaserade referensräntor?
Riksbanken

Kommentarer

  • I linje med internationella rekommendationer om att ta fram transaktionsbaserade alternativa referensräntor har flera centralbanker tagit på sig ansvaret för att publicera transaktionsbaserade referensräntor. Sedan våren 2018 publicerar exempelvis centralbankerna i Storbritannien och USA transaktionsbaserade referensräntor vid namn Sonia (Sterling Over-Night Indexed Average) respektive Sofr (Secured Overnight Financing Rate). Sedan hösten 2019 publicerar även europeiska centralbanken (ECB) en transaktionsbaserad referensränta med namnet €STR (Euro Short Term Rate). Även centralbankerna i t.ex. Japan, Kanada och Norge beräknar och publicerar transaktionsbaserade referensräntor.

    Det är mycket vanligt att de centralbanker som tillhandahåller transaktionsbaserade referensräntor även publicerar bakåtblickande genomsnitt och/eller ett index baserade på noteringarna för referensräntan.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.