Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När ska det vara möjligt att börja använda Swestr även för längre räntebindningsperioder?

Fråga om Swestr och genomsnittsräntor.
Riksbanken

Kommentarer

 • Riksbanken tillhandahåller med början i oktober 2021 genomsnittsräntor och index baserat på Swestr. Dessa gör det möjligt att använda Swestr för längre räntebindningstider och kan underlätta administrationen av finansiella kontrakt som refererar till Swestr.

  Genomsnittsräntorna kommer endast att baseras på de Swestr-noteringar som har värdedag 1 september 2021 eller senare. De kommer därför tillhandahållas först när det finns tillräckligt mycket information för att beräkna genomsnittet för respektive period. Den 1 mars 2022 kommer således den längsta genomsnittsräntan, som är för tidsperioden sex månader, att börja tillhandahållas.

  Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från och med den notering som har värdedag 1 september 2021 och som publicerades den 2 september 2021.

  Läs mer om Genomsnittsräntor och index för Swestr
  Riksbanken
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.