Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kungens valspråk på mynten

Varför finns inte kungens valspråk med på de nya mynten?

Kommentarer

  • Temat för den nya myntserien är enligt beslut av riksbanksfullmäktige oförändrat ”Sveriges statschef”. Vid formgivningen av de nya mynten togs förslag in från flera formgivare. Riksbanksfullmäktige valde slutligen det förslag av Ernst Nordin som nu förverkligats.

    I Nordins förslag ingår kungens porträtt, namn och namnchiffer men inte valspråket. Det är ett val som formgivaren gjort utifrån givna förutsättningar om tema och myntstorlek och som accepterats av riksbanksfullmäktige.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.