Till senaste kommentaren

Hur ser Riksbanken på kontanternas ställning i samhället?

Hur ser Riksbanken på kontanternas ställning i samhället?
Sveriges riksbank Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Den svenska betalningsmarknaden förändras snabbt. Digitala betalsätt håller på att tränga ut kontanterna. Den omvandling av betalningsmarknaden som den nya tekniken möjliggör är för det mesta av godo. Men för vissa grupper, i huvudsak de som inte kan eller vill använda digitala betalningstjänster, kan det nu vara svårt att använda kontanter i vissa sammanhang.

  Riksdagen har beslutat om en ny lag som innebär att vissa större banker från och med den 1 januari 2021 ska vara skyldiga att tillhandahålla vissa kontanttjänster som att det ska finnas ställen där man kan ut kontanter och där företag och föreningar kan sätta in dagskassor. Dock innebär lagen ingen skyldighet för bankerna att erbjuda tjänster där privatpersoner kan sätta in kontanter.

  Men även om bankerna får större skyldigheter att tillhandahålla kontanttjänster går det inte att betala med kontanter överallt. I Sverige är kontanter enligt riksbankslagen lagliga betalningsmedel och det betyder att vi ska kunna betala med dem överallt. Men den regeln kan avtalas bort av till exempel affärer och restauranger via den så kallade avtalsfriheten.

  Riksbanken anser därför att kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel behöver stärkas ytterligare. Det finns grupper i samhället som lever i finansiellt och/eller digitalt utanförskap och som därför inte enbart är beroende av att kunna ta ut kontanter, utan även av att kunna betala med dem.

  Enligt Riksbankens uppfattning hade det därför varit lämpligt att kräva, liksom man gjort i till exempel Norge och Danmark, att näringsidkare ska vara skyldiga att acceptera lagliga betalningsmedel, det vill säga kontanter, från konsumenter. Detta bör i alla fall gälla sådana näringsidkare som tillhandahåller livsnödvändiga varor och tjänster till konsumenter. Riksbanken har dock ingen beslutanderätt när det gäller dessa frågor utan det är riksdagen som beslutar om lagar och lagändringar.
  Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.