Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur räknas dagens valutakurs ut?

Jag skulle vilja få en enkel förklaring till att valutakurser (SEK) ändras från dag till dag. Vem eller vad fastställer det exakta värdet?

Kommentarer

  • Valutakurser rör sig sekund för sekund, i princip dygnet runt. Valutamarknaden går aldrig och lägger sig men det finns självklart ett naturligt behov att hitta en kurs vid ett speciellt tillfälle som senare kan användas för statistik, legala frågor och vissa affärsuppgörelser.

    Därför har affärsbankerna, som satt dessa kurser i evinnerliga tider, bestämt ett visst klockslag (09.30) då de skickar in en mediankurs för i princip alla valutor till Nasdaq. Den kursen publiceras sedan i köp/säljform klockan 10.00.  Man kan säga att det är en ögonblicksbild av valutamarknaden vid den tidpunkten.

    ECB har samma system, en officiell kurs klockan 14.15. Där precis som här fluktuerar kursen hela tiden, men det finns samma behov av en formell notering.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.