Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur mycket pengar får jag föra över till ett utländskt bankkonto?

Finns det några beloppsgränser vid överföring av SEK från ett svenskt bankkonto till ett utländskt bankkonto? Bankkontot ägs av en svensk medborgare som bor utomlands (ej EU).

Kommentarer

  • Vänligen kontakta din bank för att kontrollera vilka eventuella bestämmelser de har kring storleken på beloppet.

    Du behöver inte något tillstånd från Riksbanken för att föra över pengar till andra länder eller för att föra in pengar i Sverige. De valutarestriktioner som fanns tidigare när det gällde in- och utförsel av pengar togs bort på 1980-talet.

    Om det däremot skulle gälla kontanter, värdepapper eller liknande finns det särskilda regler om man ska föra ut dem över landsgränser. I så fall ska man kontakta Tullverket. Mer information finns på Tullverkets webbplats.
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.