Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur mäts inflation?

Hur mäts inflation?
Riksbanken

Kommentarer

  • Det vanligaste och mest kända sättet att mäta inflationen på i Sverige är titta på förändringen i konsumentprisindex, KPI. Indexet visar hur mycket det kostar att leva i Sverige och hur denna kostnad har utvecklats över tid. Målet för Riksbankens penningpolitik är att inflationen ska vara 2 procent, och inflationen mäts som förändringen i konsumentprisindex med fast ränta, KPIF. KPIF beräknas med samma data och på samma sätt som KPI, men utan att effekten av ändrade boräntor räknas med. Både KPI och KPIF beräknas och publiceras varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB.

    Läs mer om hur inflation mäts på Riksbankens webbplats.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.