Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur mäts inflation?

Hur mäts inflation?
Sveriges riksbank

Kommentarer

  • Det vanligaste och mest kända måttet på inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI. När Riksbanken införde inflationsmålet 1993 så uttrycktes det i termer av den årliga förändringstakten i KPI. Sedan september 2017 använder Riksbanken konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, som målvariabel för inflationsmålet. Båda måtten beräknas och publiceras varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB.

    Läs mer om hur inflation mäts på Riksbankens webbplats.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.