Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Hur jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Kommentarer

 • Inom ramen för sitt ansvar för det finansiella systemet, ska Riksbanken bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt, vilket också innefattar att allmänheten ska kunna göra betalningar.

  Riksbankens arbete består av flera olika deluppgifter, nämligen att:
  • förebygga finansiella kriser genom att identifiera och analysera risker i det finansiella systemet, övervaka den finansiella infrastrukturen och bedöma om det finansiella systemet är stabilt och effektivt samt kommunicera bedömningarna.
  • ha beredskap för att kunna vidta likviditetsstödjande åtgärder för att kunna motverka och hantera störningar eller en kris i det finansiella systemet om en sådan skulle uppstå.
  • tillhandahålla ett centralt betalningssystem som banker och andra aktörer kan använda för att göra betalningar, läs mer på sidan Betalningssystemet RIX.

  Läs mer om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet på Riksbankens webbplats.
  Riksbanken
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.