Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Hur jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Kommentarer

 • Riksbankens praktiska arbete med att värna den finansiella stabiliteten består av flera olika deluppgifter, nämligen att:

  • ge ut sedlar och mynt 
  • se till att det finns ett centralt betalningssystem, RIX, som banker och andra aktörer kan använda för att göra betalningar
  • arbeta för att förebygga finansiella kriser, bland annat genom kommunikation samt genom analyser och övervakning av det finansiella systemet
  • ha beredskap och verktyg för krishantering på plats för att kunna hantera en finansiell kris om en sådan uppstår.
  Läs mer om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet på Riksbankens webbplats.
  Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.