Till senaste kommentaren

Varför är det viktigt att det finns förtroende för det finansiella systemet?

Varför är det viktigt att det finns förtroende för det finansiella systemet?

Kommentarer

  • Det ligger i samhällets intresse att det finansiella systemet i sin helhet fungerar på ett säkert och effektivt sätt, för såväl privatpersoner som företag och andra aktörer. Detta eftersom en allvarlig kris i det finansiella systemet riskerar att leda till omfattande ekonomiska och sociala kostnader.

    Stabiliteten i det finansiella systemet bygger på att allmänheten och marknaden har förtroende för det. Grundförutsättningar för förtroendet är sunda institut och väl fungerande marknader.

    Läs mer om det finansiella systemet på Riksbankens webbplats.

    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.