Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Har Riksbanken något öppet API/ webbservices för hämtning av data?

Hur går man tillväga för att komma igång med webbservices? Vi vill läsa in valutakurser till vårt ekonomisystem en gång i veckan. Kostar det något?

Kommentarer

 • Sedan ett par år tillbaka tillhandahåller Riksbanken ett API i form av en SOAP-baserad webbtjänst (web service) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser. Riksbankens statistikdatabas är fritt tillgänglig utan avgift. Vi tillhandahåller ingen support vilket innebär att den som vill nyttja webbservices själv måste bygga upp det.

  RIKSBANKEN KOMMER ATT LANSERA ETT NYTT REST-BASERAT API
  2022-12-21. Riksbanken kommer att lansera ett nytt REST-baserat API i syfte att förenkla för användare som vill integrera sina system för att automatiserat kunna hämta räntor och valutakurser från Riksbankens webbplats.
  För att användarna ska ha tid på sig att uppdatera sina befintliga integrationer kommer Riksbanken att lansera en betaversion av det nya REST-baserade API:t parallellt med det befintliga SOAP-baserade API:t.

  Betaversionen planeras att släppas det första kvartalet 2023 och den skarpa versionen under det andra kvartalet 2023. Det befintliga API:et kommer att leva kvar tre månader efter släppet av den skarpa versionen av det nya API:t.

  Information om detta kommer fortlöpande att läggas ut på denna sida https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/oppet-api/. Om du vill få ett mejl när betaversionen är lanserad vänligen mejla ditt intresse till api@riksbank.se.


  Mer information finns här:

  Mer om öppet API
  Frågor och svar SOAP API
  Frågor och svar REST API för räntor och valutakurser
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.