Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Syskonförtur på privat förskola?

Hej

1. Gäller syskonförtur i Partille på kommunala förskolor?

2. Gäller syskonförtur i Partille på privata förskolor? 

Kommentarer

 • Hej Niklas!

  1. Förskoleplats erbjuds efter ködatum samt efter önskat startdatum. Syskon placeras i möjligaste mån tillsammans. Det innebär att om två barn med likställiga startdatum har önskemål om plats vid en och samma förskola ges platsen, i första hand, till det barn som har syskon på aktuell förskola, så länge det andra barnet erbjuds plats vid annan förskola i kommunen. Ansökan för syskon måste göras senast fyra månader innan plats kan erbjudas.

  2. För de fristående förskolorna ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner. Detta innebär att de fristående verksamheterna ska följa kommunens urvalsprinciper, om inte annat beslutats.

  Med vänlig hälsning

  Amanda Kommunvägledare
 • Vad menas egentligen med ködatum? Är det datum ansökan inkommer? Men tidigaste ködatum räknas till 6 månader innan önskat startdatum?
 • Hej Elisabet! Ny ansökan till förskola kan göras tidigast sex månader innan önskat startdatum. I det fall blir kötiden sex månader. Görs ansökan kortare tid än sex månader före önskat startdatum, räknas kötid från den dag ansökan inkom till Partille kommun.
  Med vänlig hälsning
  Kundcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.