Behandling av personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar behandlas av O-Ringen AB enligt nedan

  • Om ditt inlägg publiceras så kommer även det namn du anger att publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg. Inlägg och rubrik kan komma att skrivas om något för ökad sökbarhet.
  • Du lämnar ut din e-postadress till O-Ringen AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag. Denna sparas i 3 år för att därefter anonymiseras.
  • O-Ringen AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress. O-Ringen AB kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till en av O-Ringen AB utsedd samarbetspartner eller annan part som är kopplad till O-Ringen AB om denna bedöms bättre lämpad att bistå med svar på frågan.
  • O-Ringen AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (bokningssystem och liknande).
  • O-Ringen AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum går det bra att använda anmälningsfunktionen som finns under respektive inlägg (varningstriangeln) och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör att ta bort uppgifterna så snart som möjligt.

Policy för innehåll

I O-Ringens deltagarforum är du välkommen att ställa frågor till oss, ge oss tips på förbättringar eller förmedla dina tankar och funderingar om O-Ringen. Vi eftersträvar en konstruktiv dialog med alla som använder vårt forum och alla synpunkter är mycket värdefulla för oss.

Vi förbehåller oss rätten att inte publicera sådant som vi bedömer är olämpligt innehåll. I detta ingår sådant som uppfattas som reklam för produkter, tjänster eller företag som inte är relaterade till O-Ringen och vår verksamhet likväl som inlägg som kan upplevas som kränkande och/eller hotfulla av enskilda eller flera användare, vår personal eller verksamhet.

Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.