Vi svarar på dina frågor

  • Anna Wennertorp Marknads- & Upplevelsechef
  • Britt-Inger Dahlbom Deltagarservice
  • Henrik Boström VD
  • Jessica Sörndal Ekonomi och Deltagarservicechef
  • Johanna Näslund Deltagarservice
  • Thomas Westfeldt Marknadschef
  • Tina Näslund Deltagarservice
  • Tina Selin Deltagarservice
  • Tomas Öberg Deltagarservice