Vi svarar på dina frågor

  • Anna Wennertorp Marknads- & Upplevelsechef
  • Annika Ridell Deltagarserviceansvarig O-Ringen Uppsala 2020
  • Henrik Boström VD
  • Jessica Sörndal Ekonomi och Deltagarservicechef
  • Mats Åberg Tävlings- och IT-chef
  • Sofia Gyllenswärd Logistikchef