Vi svarar på dina frågor

  • Anna Wennertorp Marknads- & Upplevelsechef
  • Annika Ridell Deltagarserviceansvarig O-Ringen Uppsala 2021
  • Hanna Falkeström Logistikchef
  • Jens Lindquist
  • Jessica Sörndal Ekonomi och Deltagarservicechef
  • Karin Sandrup Deltagarservice Uppsala 2021
  • Mats Åberg Tävlings- och IT-chef
  • Niclas Lidström