Tjuvkostnader?

Jag anser att det vore väldigt klädsamt av min hyresvärd Lulebo att omgående och fortsatt informera oss hyresgäster om vidden av skadan som dessa sk.chefer åsamkat oss som kommer få notan..som vanligt.
Hur många Miljoner har dom snott oss på egentligen?
Utredningen pågår och resultatet hittills är skrämmande men, vi hyresgäster måste få aktuell information, detta är en förtroendefråga och det måste Lulebos ledning förstå och definitivt respektera!

Kommentarer

 • Hej Kent!

  Den 22 april höll Lulebo en pressträff för att informera media och svara på frågor angående utredningen om ekonomiska oegentligheter i bolaget. Ett intensivt utredningsarbete har sedan dess pågått utan avbrott, både internt inom Lulebo och hos polis- och åklagarmyndigheten.

  Lulebo är ett kommunägt, allmännyttigt bostadsföretag och vår verksamhet är alla Lulebors angelägenhet. Vi förstår att det som hänt givetvis påverkar såväl våra hyresgästers som allmänhetens förtroende för Lulebo och vår verksamhet. Vi vill därför vara extremt tydliga med att vi även fortsättningsvis kommer att göra allt vi någonsin kan för att:
  • hitta de fel som begåtts så att alla de ansvariga kan ställas till svars. Vi lägger därför allt tillgängligt fokus och energi på att bistå polis och åklagare i deras utredningsarbete.
  • genomlysa, utvärdera och förstärka våra system, processer och rutiner för att förhindra att fler ekonomiska oegentligheter kan inträffa.
  • så mycket som möjligt av de pengar som gått förlorade kan komma tillbaka till Lulebo.
  Lulebo har inte lämnat några kommentarer alls sedan pressträffen den 22 april men vår avsikt är att vi ska vara fortsatt öppna och proaktivt informera media om det som allmänheten kan ha rätt att veta, så snart vi kan göra det utan att riskera utredningens genomförande eller kvalitet och utan att bryta mot vare sig juridiska eller etiska principer, till exempel genom att namnge personer eller företag innan de blivit dömda.

  Hälsningar
  Lulebo
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.