Till senaste kommentaren

Information om vad som händer i bostadsområdet

Jag saknar en möjlighet att hitta/få information om vad som händer på bostadsområdet/i närmiljön.  

Det hade t ex. varit bra med info när parkeringsavgifter på området infördes, men också information om reparationer, upprustningar och sådant som kan påverka mig som hyresgäst.

Just nu rustar man t ex. upp fasader på Malmudden vilket bland annat innebär stora fordon och störande ljud för alla hyresgäster i närheten. Jag förutsätter att de som bor i det aktuella huset har fått information, men vi i husen i närheten påverkas också även om det bara handlar om fordon, maskiner och ljud. Jag hade velat få info typ "nu börjar vi göra xxx, på hus xxx och vi beräknar att det är klart xxx" och jag hade velat få info om hur tidsplanen för de resterande husen ser ut. Även om det bara handlar om en gissning på månad och år, så hade jag verkligen uppskattat en ungefärlig tid när just mitt hus ska renoveras eller om det alls kommer att renoveras.

Det känns inte som ett stort arbete för er att tex. skicka ut ett mejl, skriva en notis på appen eller skriva kort information på hemsidan om vad som händer på de olika områdena, men för mig skulle informationen vara väldigt betydelsefull.

Kommentarer

 • Hej Mia!

  Tack för dina tankar gällande information vid byggnation etc. Vi vet att det är viktigt för våra hyresgäster att känna till i god tid innan, och det kan och ska förbättras.

  Beroende på vad som ska göras, och hur många som påverkas, använder vi olika kanaler, ibland i kombination med brevutskick, för att nå ut med information. I en del fall, bl a vid större renoveringar, bjuder vi in till informationsträffar med berörda hyresgäster.
  • Några av de exempel du tar upp har vi informerat om på olika sätt. Exempelvis avgiftsbelagda besöksparkeringar där vi gick ut med information i Luleboappen, på webben och Facebook i början av april 2019.
  • När det gäller renoveringarna på Västra Brogatan (och fler) presenteras de på vår webbplats, läs mer här.
  Boendemöten i våra bostadsområden
  I slutet av 2019 började vi med boendemöten där vi bjöd in boende som i dialog med representanter från Lulebo fick tillfälle att samtala kring vad som händer i respektive bostadsområde. Vi hade planerat att genomföra dessa på samtliga bostadsområden, men på grund av Coronapandemin tvingades vi ställa in boendemötena tills vidare, läs mer här.

  Vänliga hälsningar
  Thommy Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.