Skånska Energi AB kommer att utföra underhålls- och ombyggnadsarbete på elnätet lördagen den 1 februari. Tid: 05:30 – 07:30. Strömleveransen kommer att brytas till följande anläggningar i Genarp: Lars Kristoffers Väg Fastighetsel 3, Lars Kristoffers Väg Fastighetsel 11 samt Nylyckegränden Fastighetsel.

Mer information