Vi har just nu problem med att de kontaktuppgifter som skickas in i samband med ett ärende raderas. Vi ber därför samtliga som skickar in mejl att även notera sina kontaktuppgifter i meddelandetexten tills detta har åtgärdats. Tack för er hjälp!