Till senaste kommentaren

Varför får vissa företag inte skänka till Läkare Utan Gränser?

Hur kommer det sig att Läkare Utan Gränser inte tar emot gåvor från vissa företag/verksamheter?

Läkare Utan Gränser

Kommentarer

 • Läkare Utan Gränser är en internationell organisation som har verksamheter runt om i världen. För att upprätthålla de värderingar och grundprinciper som ligger till grund för organisationen kan vi inte ta emot gåvor från aktörer vars verksamheter strider mot dessa.

  I praktiken innebär detta att Läkare Utan Gränser inte kan ta mot bidrag från företag:

  • vars huvudsakliga affärsverksamhet är hälsovådlig eller orsakar humanitärt lidande.
  • som direkt eller indirekt bidrar till konflikter eller katastrofer vilka skapar mänskligt lidande och därmed motsätter sig målet med Läkare Utan Gränsers operativa verksamhet.
  • om detta förhindrar eller blockerar Läkare Utan Gränser att driva förhandlingar, genomföra kampanjer eller andra aktiviteter som syftar till rädda liv och linda nöd.

  Här kan du läsa mer om vår företagspolicy.

   Vänliga hälsningar,

  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Varför exkluderas även läkemedelsföretag?
 • Hej Anna,

  Tack för din fråga!

  Läkare Utan Gränser är en oberoende organisation som inte styrs av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Vi köper in stora mängder mediciner årligen och skulle kunna uppfattas som partiska om vi skulle ta emot pengar från läkemedelsindustrin.

  Att acceptera bidrag från läkemedelsindustrin skulle kunna vara komprometterande för Läkare Utan Gränsers kampanj Access to Essential Medicines och minska dess trovärdighet. Därför tar vi inte emot gåvor från läkemedelsindustrin.

  Du är varmt välkommen att läsa mer om kampanjen Access to Essential Medicines på vår hemsida: https://lakareutangranser.se/vart-arbete/arbetsomraden/accesskampanjen

  Vänliga hälsningar,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.