Till senaste kommentaren

Arbetar Läkare Utan Gränser bara i konfliktområden?

Stämmer det att ni bara bedriver verksamheter i konfliktdrabbade länder/områden?

Läkare Utan Gränser Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Läkare Utan Gränser erbjuder humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer. Samt till befolkningsgrupper som saknar sjukvård på grund av social eller geografisk isolering.

  Vi arbetar ofta i situationer med väpnad konflikt. Faktum är att mer än hälften av våra projekt finns på platser där det finns väpnad konflikt, instabilitet eller på platser där konflikten nyligen har avslutats. Vi behandlar människor som fångats i konflikten och människor som flyr i strid.

  I många länder tillhandahåller vi vård till människor i krigszoner. Vissa har skadats av skottlossning, kniv- eller machetesår, bombningar, övergrepp eller sexuellt våld. Andra är avskilda från vården eller förnekade möjligheten att söka vården de behöver. Det kan vara en gravid kvinna som behöver barnvård, eller någon med kronisk sjukdom som inte har tillgång till medicinering.

  Merparten av vårt arbete går ut på att bygga upp och stödja bassjukvården och utbilda lokala läkare och sjuksköterskor. Vi arbetar även på platser där det har förekommit en naturkatastrof, som en jordbävning, översvämning, cyklon eller tsunami.

  Här kan du läsa mer om vårt arbete i fält.

  Vänliga hälsningar,

  Evelina Wirne
  Kommunikationsavdelningen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Vi sparar de uppgifter du registrerat här för administration av din gåva samt för att kunna kontakta dig med aktuell information från oss. Läs gärna mer i vår integritetspolicy! https://www.lakareutangranser.se/var-integritetspolicy