Fjärrvärmepriser för 2024

Många energibolag har redan offentliggjort sin prissättning för fjärrvärme under 2024. Varför är Kungälv Energi avsevärt mycket senare än många andra bolag att offentliggöra sina priser och när tänker man tillkännage dessa priser för 2024?
Bo Palmblad

Kommentarer

 • Hej Bo!

  Kungälv Energi planerar att förändra fjärrvärmepriset per den 1/1 2024. Enligt det regelverk som hanterar detta skall prisförändringar för fjärrvärme aviseras senast två månader i förväg.
   
  Kungälv Energi har ännu inte beslutat angående budget för 2024. Arbete pågår med kommande års budget och prisjusteringar är då en del av detta.
   
  Vi på Kungälv Energi har inte information gällande hur andra energibolag planerar sitt budgetarbete men de lyder under samma regelverk, innebärande att senast två månader innan en prisjustering skall information gå ut till fjärrvärmekunderna.

  Vänlig hälsning
  Camilla Magnusson
 • Nu har tiden för avisering om nya priser enligt ert regelverk passerat med nästan 25% .
  När avser ni att offentliggöra era nya fjärrvärmepriser?
  Bo Palmblad
 • Hej Bo,
  Vi aviserar prisändringen senast 31 oktober.
  Två månader innan enligt allmänna avtalsvillkor som också finns på vår hemsida.
  https://www.kungalvenergi.se/fjarrvarme/priser-for-fjarrvarme-fran-jan-2023/


  Elin Nordvall Kundservice
 • Om jag frågar nu igen när ni tänker avisera era nya fjärrvärmepriser för 2024, vad månde ert svar bli då?
  Bo Palmblad
 • Hej Bo,
  Vi har sänt ut information via brev till våra Fjärrvärmekunder.
  Jag kan även sända det till dig via e-post om du ännu ej fått det.
  Information ser du även på vår hemsida
  https://www.kungalvenergi.se/kungalv-energi/nyheter2/justering-av-fjarrvarmepriser-fran-1-januari-2024/
  Med Vänlig Hälsning
  Elin, Kungälv Energi
  Elin Nordvall Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.