Till senaste kommentaren

Vilka bilagor ska med till inställda- och uppskjutna evenemang?

Vilka bilagor är obligatoriska och ska vara med i ansökan innan sista ansökningsdag för bidraget krisstöd till inställda- och uppskjutna evenemang?
Kulturrådet

Kommentarer

 • Obligatoriska bilagor för inställda- och uppskjutna evenemang är:   

  - Årsredovisning/årsbokslut för år 2019
  - Förteckning över firmatecknare
  - Likviditetsprognos för mars-maj 2021
  (Om sökt belopp överstiger 100 000 SEK)
  - Budget/kalkyl med förteckning över evenemangen
  (Om sökt belopp överstiger 500 000 SEK)

  Se nedan vad som gäller specifikt för din organisation:

  Om sökande organisation är aktiebolag (AB), ekonomisk förening (ek för), handelsbolag (HB), eller kommanditbolag (KB) behöver du bifoga senast fastställda årsredovisning (för mindre HB och KB räcker det med resultat- och balansräkning) samt registreringsbevis från Bolagsverket där firmatecknare framgår.

  Om sökande organisation är enskild näringsidkare behöver du bifoga senast fastställda resultat- och balansräkning samt registreringsbevis från Bolagsverket eller en F-skattsedel från Skatteverket där firmatecknare framgår.

  Om sökande organisation är ideell förening behöver du bifoga senast fastställda resultat- och balansrapport samt ett underskrivet protokoll där firmatecknare tydligt framgår.

  Om sökande organisation är stiftelse behöver du bifoga senast fastställda årsredovisning samt konstituerande mötesprotokoll där firmatecknare tydligt framgår.

  Mvh
  Kulturrådet
 • Vad är kriterierna för att ett band ska räknas som "professionellt yrkesverksamma kulturaktörer", måste alla i gruppen vara 100% heltidsmusiker?
  Mats Axfors
  PlanB Tranås
  Mats Axfors
 • 1. En ideell förening behöver inte bifoga en årsredovisning/årsbokslut utan ska i stället skicka in fastställd resultat- och balansrapport, stämmer det?

  1. En ideell förening som har pengar på banken med dom är ändmålsbestämda medel som bara får användas till underhåll, om- och nybyggnation på våra kulturbyggnader inom vårt område samt skänkta/avsatta pengar för utdelning av ett stipendium. Pengarna får inte användas till våra evenemang, drift och personal.
  Hur ser ni på det i vår ansökan?
  Kalle
 • Hej Mats
  Enligt våra definitioner av professionell verksamhet skall flera personer ingå som har konstnärligt arbete som huvudsyssla. En grupp där inte alla är heltidsmusiker men som uppfyller det kravet borde kunna få stöd om övriga kriterier för stödet uppfylls.

  Välkommen mer er ansökan!
  Kulturrådet
 • Hej Kalle
  • En ideell förening ska, precis som du skriver, bifoga resultat- och balansrapport. 
  • Ansökan för krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang frågar först och främst efter det intäktsbortfall som är direkt relaterat till evenemanget och inte efter finansieringen, såvida du inte söker om summor över 500 000 då du också måste bifoga en budget. Ett villkor för stöd är dock att det finns ett ekonomiskt behov vilket verksamheten enligt din beskrivning ser ut att ha, trots likvida medel. Du redogör för den aktuella ekonomiska situationen i er verksamhet på s 17 i blanketten.
  Lycka till med er ansökan!
  Kulturrådet
 • Jag har bifogat obligatoriska filer och laddat upp i ansökan(inga stora filer, 200kb, en 550kb) Filnamnen står förtecknade men under kolumnen Storlek står det 0.
  Verkar ju inte logiskt, hur vet jag att filerna är bifogade? Finns handläggare som kan kontrollera detta, vart mejlar jag i så fall

  Lars

  Lars
 • Hej Lars,
  Om dina filer finns registrerade är det bra. Storleken på filerna avrundas neråt, därav anges 0.
  Mvh,
  Love
  Kulturrådet
 • Hejsan.
  vi är en hembygdsförening. vi har under flera år haft tre evenemang varje höst okt- nov vilka varit anslagna i vårt programblad.
  Under hela 2020 ställdes alla aktiviteter in pga Corona, till följd av det inget programblad.
  Utifrån denna situation, kan vi söka för tre uteblivna evenemang Okt- Dec 2020?
  Annica Westling
 • Hej Annica,
  ni kan alltid söka, vilket jag råder er till att göra. Jag kan dock inte lova att det räcker till eftersom evenemangen ni söker för ska vara fastlagda i plan eller på annat sätt offentliggjorda. Men förklara i ansökan hur läget ser ut, och varför det inte blev något under 2020.
  mvh
  Magnus
  Kulturrådet
 • hej
  ska kulturstödet som vi fick i dec 2020 som omfattade inställda evenemang maj-sept 2020
  tas upp under "Beviljat annat statligt stöd med anledning av inställt kulturevenemang, och på så vis minska vårt sökta krisstöd

  Lars
 • Man ska bifoga budget med förteckning över evenemangen om man söker mer än 500 000 kr. Är det  verksamhetsbudgeten som tas i början av året? Eller är det produktionsbudgetar för de produktioner där man ställt evenemangen?
  My
 • Hej Lars
  Tidigare krisstöd kan med fördel anges under "övriga upplysningar". Det underlättar vår handläggning. De ska däremot inte tas upp i kalkylen. Tidigare krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang rör andra evenemang än ni nu söker för och ska därför inte dras av kalkylen.
  Kulturrådet
 • Hej My
  Budgeten vi efterfrågar rör de evenemang eller produktioner ni söker krisstöd för.
  Kulturrådet
 • Hej,
  Likviditetsprognosen som ska bifogas, ska den avse hur verksamheten så som den beräknas bli utan evenemang eller så som den skulle ha varit om evenemangen blivit av?
  Susanne
 • Hej Susanne!

  Prognosen är en beräkning av exakt så som ni tror att verksamheten kommer att se ut nu framöver, om inget annat sker.
  Nikola
 • Jag har firma, har skickat in Förteckning över firmatecknare och ett Registerutrag från skattemyndigheten.
  Dock inte F-skattesedel. Räcker det?

  Staffan
  Staffan
 • Om man är en ideell förening, måste man då bifoga likviditetsprognos? Det står ju iofs att det är en obligatorisk bilaga. Men sedan står det att ideella föreningar bara behöver resultat- och balansrapport samt dokument med firmatecknare.
  Gunilla
 • Hej, måste vi som ideell förening bifoga likviditetsbudget om vår ansökan är över 100 000 kr? Det står ju först att sådan är obligatorisk. Men sedan att ideella bara behöver bifoga balans och resultat samt protokoll med firmatecknare. Eftersom vi valde att tolka det som att vi inte behöver skicka med likviditetsbudget, blir jag nu lite osäker och hoppas få snabbt svar.
  Gunilla
 • Hej
  Har missat att skicka likviditetsprognosen. Hur får jag fatt i den igen?
  Monica
  Monica
 • Hej Staffan, Gunilla och Monica
  Krisstödsomgången är nu stängd. Vi hoppas att ni fått svar på era frågor genom tidigare publicerade svar, telesupporten eller krisstödsmejlen. Pga den korta handläggningstiden kan vi inte kontrollera om ansökningar är kompletta eller ej förrän under beredningen och det är heller inte möjligt att komplettera i efterhand.

  MVH Camilla
  Kulturrådet
 • Jag är fortfarande osäker på detta med likviditetsprognosen när man är ideell förening. Håller tummarna för att den inte behövdes och önskar mig själv och alla andra lycka till med ansökningarna.
  Gunilla
 • Hej Camilla mfl,

  Enligt Skatteverket ger ett registerutdrag alla nödvändiga upplysningar, även om det där inte konkret står antal firmatecknare. För en enskild firma är det alltid bara en.

  /Staffan
  Staffan Mårtensson
 • Hej
  Kan jag söka för uteblivna live inspelningar som annars hade blivit min inkomst. Dessa var lagda i ett schemapå en orts planerade event. Feb mars april maj. 2021.
  Elisabet Wallin
 • Hej Elisabeth Wallin,

  vårens omgång av krisstöd till inställda evenemang är sedan länge stängd och pengarna är utdelade.

  I somras gav Regeringen ett uppdrag till Skatteverket att framöver ansvara för ett covid-relaterat evenemangsstöd och därmed fråntagit Kulturrådets uppdrag för detsamma. Våra nya krispaket som strax lanseras avser alltså inte något stöd för inställda evenemang utan är enbart inriktad på framåtblickande projekt. Läs mer på vår hemsida som kommer uppdateras med mer info närmaste dagarna.

  För info om Skatteverkets evenemangsstöd hänvisar vi till dem
  Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.