Till senaste kommentaren

Vi har tidigare sänt in de bilagor som efterfrågas. Måste vi sända in dessa igen?

Vi har tidigare fått krisstöd stöd och då sänt in de obligatoriska bilagor som efterfrågas. Måste vi sända in dessa igen när vi nu gör en ny ansökan.
Mats Jansson

Kommentarer

  • Hej Mats!

    Ja, man måste inkludera alla nödvändiga bilagor i varje enskild ansökan. Det finns många praktiska orsaker, men främst handlar det om att handläggare inte har befogenhet att självsvåldigt ta för givet vilket externt material ansökan avser. Det är den sökande som juridiskt presenterar verksamheten genom sin ansökningshandling, vilket har administrativa konsekvenser för hur handläggare måste hantera varje separat ärende.
    Nikola

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.