Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem kan söka regionalt utvecklingsbidrag?


Vem kan söka regionalt utvecklingsbidrag?

Kulturrådet

Kommentarer


 • I stödets utlysning framgår att: ”Du som representerar organisationer som är verksamma i de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen, och som får bidrag från region, kommun eller annan huvudman, kan söka det här bidraget.”
  Utlysningen hänvisar till förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, som reglerar fördelningen av regionala utvecklingsbidrag och vem som kan söka dem.

  I korthet innebär detta två saker:
  1. Att organisationsform inte är reglerad inom bidragsformen, men att regionen i vilken verksamheten bedrivs behöver ingå i kultursamverkansmodellen. Alla regioner i Sverige ingår i Kultursamverkansmodellen utom Region Stockholm, där särskilda förutsättningar för regionalt utvecklingsbidrag gäller (se länk nedan).
  2. Att projektet som regel behöver offentlig medfinansiering för att Kulturrådet ska kunna fördela medel till projektet. Kulturrådet helfinansierar inte regionala utvecklingsprojekt. Då regional spridning är centralt i bedömningen är det därför vanligt förekommande att regionen finansierar dessa satsningar. Vi fördelar vanligen inte medel till direkta produktionsinsatser.
  I övrigt ska grundläggande villkor för att kunna söka stöd hos Kulturrådet uppfyllas.
  Utförliga bedömningsgrunder framgår i stödets utlysning under punkt 5.
  Särskilda förutsättningar gäller för regionalt utvecklingsbidrag i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen.
  Kulturrådet
 • Hej! Vad menas med direkta produktionsinsatser?
  Sverker
 • Med strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse avses projekt som har effekter som sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Exempelvis konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet
  Filippa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.