Till senaste kommentaren

Vem kan söka regionalt utvecklingsbidrag?


Vem kan söka regionalt utvecklingsbidrag?

Kulturrådet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • I stödets utlysning framgår att: ”Du som representerar organisationer som är verksamma i de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen, och som får bidrag från region, kommun eller annan huvudman, kan söka det här bidraget.”
  Utlysningen hänvisar till förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, som reglerar fördelningen av regionala utvecklingsbidrag och vem som kan söka dem.

  I korthet innebär detta två saker:
  1. Att organisationsform inte är reglerad inom bidragsformen, men att regionen i vilken verksamheten bedrivs behöver ingå i kultursamverkansmodellen. Alla regioner i Sverige ingår i Kultursamverkansmodellen utom Region Stockholm, där särskilda förutsättningar för regionalt utvecklingsbidrag gäller (se länk nedan).
  2. Att projektet som regel behöver offentlig medfinansiering för att Kulturrådet ska kunna fördela medel till projektet. Kulturrådet helfinansierar inte regionala utvecklingsprojekt. Då regional spridning är centralt i bedömningen är det därför vanligt förekommande att regionen finansierar dessa satsningar. Vi fördelar vanligen inte medel till direkta produktionsinsatser.
  I övrigt ska grundläggande villkor för att kunna söka stöd hos Kulturrådet uppfyllas: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/grundlaggande-krav/
  Utförliga bedömningsgrunder framgår i stödets utlysning: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/utvecklingsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/
  Särskilda förutsättningar gäller för regionalt utvecklingsbidrag i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/utvecklingsbidrag-till-regional-kulturverksamhet-inom-stockholms-lan/
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.