Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem är behörigt ombud och har rätt att skicka in en ansökan?

I ansökningsblanketten finns två boxar som är obligatoriska att klicka i:
"Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution."
"Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs."

Hur avgörs vem som är ett behörigt ombud, och vad är skillnaden på firmatecknare och ombud?

Kommentarer

 • Hej!

  Vem som är behörig att lämna in en ansökan/redovisning för en organisations räkning beror helt på hur behörigheten har delegerats inom just den organisationens verksamhet.

  Behörigheten att teckna en viss typ av juridisk förbindelse kan vara reserverad till behörig firmatecknare, men den kan även ha delegerats till en annan person i organisationen; antingen genom en delegationsordning, tjänstebeskrivning, uppdrag eller fullmakt. Därför skiljer vi på behörig firmatecknare och behörig person/företrädare.

  Det är alltså upp till er att inom organisationen avgöra vem som har rätt att företräda just er. Vi har rätt att begära att sökande ska komplettera med bevis på behörighet.

  Vänliga hälsningar,
  Anna
  Anna
 • Hej! Jag som sökande är inte behörig firmatecknare, hur gör jag för att behörig firmatecknare ska kunna godkänna nedan påståenden i ansökan och inte jag som står som sökande och kontaktperson för ansökan? 
  * Jag har rätt att företräda sökande organisation. Jag är behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, och jag
  försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i
  likvidation eller konkurs.Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)
  * Härmed intygar jag att sökanden kommer att följa gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd i sin
  verksamhet. Jag förstår också att sökanden är skyldig att inkomma med komplettering om förhållandena väsentligen ändras.Se till exempel förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Hej Caro,

  Du har fått uppdrag av organisationen att fylla i och skicka in ansökan. Du själv som fyller i och skickar in ansökan är kontaktperson för själva ansökan och inte sökande organisation. Om det är en annan som är behörig firmatecknare så borde du få fullmakt för det för att kunna få uppdrag att fylla i och skicka in ansökan. Då uppfyller du i kraven för ovan. I annat fall kan du kolla upp den med din uppdragsgivare.

  Vänligen
  Alan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.