Varför fick vi inte hela det sökta beloppet?

Vi fick bifall på ansökan men inte hela beloppet. Varför?
Kulturrådet

Kommentarer

  • Maximalt tillåter förordningen att ge stöd om maximalt 75 procent av sökt intäktsbortfall, och 50 procent av den del av beloppet som överstiger en miljon.

    Sökomgången okt-dec 2020 hade en rejäl översökning. De ca 300 miljoner som Kulturrådet hade att dela ut fördelades mellan berättigade ansökningar. Intäktsbortfall upp till 600 000 fick max 75 procent, överstigande belopp kompenserades med 35 % av intäktsbortfallet.

    Vid beredning av enskilda ärenden har Kulturrådet i vissa fall gjort avdrag, vilket sänkt det berättigade sökbeloppet. Dessa avdrag kan till exempel ha gjorts på grund av att några evenemang inte bedömdes vara planerade under perioden 1 oktober till 31 december, att några evenemang inte bedömdes i huvudsak handla om kultur, att några evenemang inte var planlagda eller offentliggjorda eller att de inte var tänkta för allmänheten. Bara i särskilda fall har det vi kallar för indirekt intäktsbortfall (exempelvis försäljning av mat och dryck) beviljats.

    Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.