Till senaste kommentaren

Vad ingår i personalkostnader?

I projekt där det står att det går ansöka för personalkostnader, vad ingår i det? Ingår även indirekta kostnader som;

Över­gri­pande styr­ning och ledning
Perso­nal­stöd
Lokaler för projekt­per­sonal och därtill rela­te­rade utgifter
Recep­tion, kontors­ser­vice, tele­kom­mu­ni­ka­tion
Regi­stratur och arki­ve­ring
Övriga kost­nader?

Och hur vill ni att man ska räkna på det? Går det använda en schablonprocent på indirekta kostnader och dra av det från projektet? Exempelvis kostnader för annan personal än de projektanställda för ledning, ekonomi och administration? Eller för utskrivet papper, personalkaffe, rekryteringskostnader, friskvårdskostnader m.m.? Hur redovisar man summor som i så fall inte går räkna ut direkta kostnader för men som ändå kostar verksamheten pengar?

ML

Kommentarer

  • Hej,

    På våra blanketter finns tyvärr inga detaljerade uppgifter om kostnaderna men man kan se för vad man kan söka för. Det man ska tänka är det som hör till projektet man söker för. Staten betalar inte för styrning och ledning och inte heller för personalstöd med mera. Man får räkna de direkta kostnaderna som har med projektet eller verksamheten att göra.

    Vänligen
    Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.