Till senaste kommentaren

Vad frågar ni efter i ansökan till Skapande skola?

Vill ni att vi räknar ihop antalet deltagande elever om vi t ex har 3 skolor som vill göra olika projekt? Vad mer behöver vi ange som är viktigt för beslutet.
Kulturrådet

Kommentarer

 • Skolhuvudmannen ska göra en samlad ansökan för alla de skolor som man planerar att ska delta.

  Vi vill i ansökan få en översiktlig beskrivning av de Skapande skola-insatser som planeras. Vi kommer även fråga efter:
  • Vilken typ av skola som ansökan omfattar (fristående, kommunal, statlig)
  • Vilken skolform som ansökan omfattar (Grundskola, anpassad grundskola, specialskola).
  • Eventuell samverkan med annan huvudman och vilken/vilka huvudmän detta är
  • totala antalet elever och antal elever som planeras delta
  • Vilka konst- och kulturområden som projekten planeras omfatta
  • uppskattad budget för genomförandet (löner och arvoden, resor och logi för professionella kulturaktörer, Resekostnader för deltagande elever och övriga projektkostnader

  I ansökan anger huvudmannen alltså översiktligt vad som planeras. Efter besked om beviljat bidrag kan ni göra en mer detaljerad planering. Vi begär inte in någon reviderad projektplan. I redovisningen ska huvudmannen redogöra för vad som gjorts och hur det gått.
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.