Till senaste kommentaren

Tidigare krisstöd som finansiering

Vi söker Tillfälligt verksamhetsbidrag för 1 januari–30 juni 2022. Under 2021 har vi beviljats Projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet, ett bidrag som vi utnyttjar under hela 2022.

I den aktuella ansökningsblanketten för tillfälligt verksamhetsbidrag står det att "Tidigare erhållet krisstöd från Kulturrådet får inte uppges som annan finansiering".
Under Intäkter efterfrågas ändå "Beviljat krisstöd från Kulturrådet som används
1 januari–30 juni 2022". Vad gäller: ska vi eller ska vi inte ange det projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet som vi beviljats tidigare?

Hälsningar
Andreas
Andreas

Kommentarer

  • Hej Andreas

    För att kunna erhålla bidrag från Kulturrådet krävs det att verksamheten även har annan finansiering. Däremot räknas inte annat krisbidrag från Kulturrådet som annan finansiering. Du behöver ändå uppge eventuella krisstöd från Kulturrådet som ska användas i verksamheten för första halvåret 2022.

    Ni förväntas alltså ange annan finansiering/medfinansiering för verksamheten första hälften av 2022. Att verksamheten har annan finansiering är ett krav för att beviljas Kulturrådets krisstöd. Eventuellt tidigare erhållet krisstöd som används under perioden ska räknas in i verksamhetens intäkter men räknas inte som medfinansiering. Ett ordinarie bidrag från Kulturrådet räknas dock som medfinansiering. Som medfinansiering räknas även egna likvida medel, bidrag från andra bidragsgivare eller sponsor m.m. Läs det som står under 5.1 Annan finansiering i riktlinjerna.

    Mvh
    Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.