Till senaste kommentaren

Terminen och projekten påverkas av corona, hur göra i år?

Hej,
Lärare och kulturaktörer är sjuka och restriktioner i skolan gör att planerade projekt riskerar att ställas in i år igen. Hur gör vi nu?
Kulturrådet

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.
  I enlighet med bidragets villkor ska ni alltid meddela Kulturrådet om projekten behöver förändras avsevärt från er ansökan. Projektändringar jämfört med de planer huvudmannen uppgav i sin ansökan inför kommande läsår kan komma att behöva göras av olika anledningar. För projektändringar bör det finnas rimliga skäl att tro att verksamheten kan genomföras enligt ny plan inom läsåret. Detta kommer ni överens med kulturaktörerna om.

  För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal med kulturaktörer kommer att godkännas om projekten har behövt ställas in på grund av pandemin och om det inte har gått att hitta andra lösningar tillsammans med tilltänkt kulturaktör som att digitalisera eller att genomföra enligt plan längre fram under läsårets gång.

  Projektperioden för att genomföra Skapande skola-projekt med beviljade medel för läsåret 21/22 är till och med sista datumet för redovisningen i september 2022. Samtliga kostnader för de då genomförda projekten ska finnas med i redovisningen. Vi kommer alltså inte att förlänga projektperioden till att omfatta hela höstterminen i år.

  Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för era projekt ska ske enligt våra anvisningar. I redovisningsblanketten finns dels en avvikelsefråga, men även en coronafråga.

  Medel som inte har kunnat användas ska betalas tillbaka i samband med redovisningen, i enlighet med bidragsvillkoren.

  Det kan även i vissa speciella fall finnas anledning att se över om det finns skäl att skjuta fram planerade projekt ett helt läsår. Om detta blir aktuellt under vårterminen 2022, maila en förklaring och en ny, förankrad och budgeterad projektplan till skapandeskola@kulturradet.se så snart ni inser behovet av detta, dock senast den 10 juni 2022. Om er ansökan om projektförlängning för ett helt läsår godkänns kommer det inte att påverka beredning eller beslut om nya medel för kommande läsår, men huvudmannen behöver i september 2023 kunna redovisa för två läsår samtidigt i två separata redovisningar.

  Sammanfattning
  1. Omforma projekten eller skjut fram tills längre fram i vår då det går att genomföra dem utomhus
  2. Om projekt ställs in helt eller delvis pga corona, betala ut ersättning till kulturaktörerna i de fall det finns avtal
  3. Finns det medel kvar vid redovisningsperioden i september ska dessa återbetalas till Kulturrådet
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.