Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Skapande skola: Teaterföreställningar - nya regler

Från läsåret 2019/20 säger ni att alla Skapande skola aktiviteter ska ha fokus på elevers eget skapande. Kan man fortsatt gå på teaterföreställningar med Skapande skola medel?

Kommentarer

 • Hej,
  Man kan inte längre använda Skapande skola medel till enbart visning av föreställning. För att nå bidragets syfte att öka det egna skapandet så behöver barn ges möjligheten att fördjupa sig i konstområden och konstnärliga uttryck.

  Här behöver ni se till den enskilda föreställningen hur den är uppbyggd och vilken typ av upplägg som erbjuds. Om upplägget har fokus på att ge barn och elever möjlighet till fördjupning av konstformen och konstuttryck, så uppfyller det bidragets syften. Alternativt kan en teatergrupp erbjuda någon form av tillägg till föreställningen som ger eleverna möjligheten till fördjupning och ta del av de konstnärliga processerna, genom en workshop eller liknande.

  Vänligen
  Anna
 • Godkänns det att få och se en teaterföreställning om den kombineras med en workshop på skolan ledd av skolans pedagoger kopplat till ett tema?
 • Hej,
  Alla skapande skola-projekt ska genomföras tillsammans med professionella kulturaktörer enligt bidragets krav. En teaterföreställning (en traditionell visning) behöver kopplas till ett fördjupat arbete med tex. en workshop och ska ledas av en professionell kulturaktör (tex skådespelare eller teaterpedagog) med fokus på elevens eget skapande och ge dem möjligheten till att ta del av konstnärliga processer.

  Vänligen
  Anna
 • Hej!
  Jag undrar
  1. Kan vi som teatergrupp spela en föreställning, tex i vårt fall om kärlek och vänskap. Sedan kan konstpedagoger/ konstnärer göra ett fortsatt arbete på temat vänskap?
  2. Om vi har gjort det i tre år och det har varit ett himla bra projekt där förskoleklassbarnen har fått starta sin skolgång med att med konstnärliga verktyg se varandra men vänskap och kärlek för ögonen. Samt att det som de har skapat tillsammans har blivit intressanta och konstnärliga installationer. Kan vi inte erbjuda samma pjojet igen. Är tre år max? Och om det är det. Om vi ändrar efterarbetet (vilket iockförsig har gjorts år för år för att förbättra det) Kan vi erbjuda det till kommunen och de får söka pengar för det igen?
  3. Hur definieras eget skapande? Är samtal skapande. Vi har en föreställning för högstadiet om kvinnor som förändrat världen. Kan vi ha ett samtal med eleverna efteråt om skrivprosesser? eller måste det inkludera ett eget skrivande?
  4. Jag tycker personligen att de projekt som har blivit bäst (där det känns  som att det verkligen har gjort skillnad för barnen) är när teatern har samarbetat med andra konstgrupper, bildkonstnärer tex. funkar det fortfarande eller ska teatern koppla på teatergrejjer osv?

  Tack på förhand
  Anna
 • Hej Anna,

  Här kommer svaren på dina frågor:

  1) Ja, det är fullt möjligt att Skapande skola projekten innehåller samverkan mellan olika konstområden och professionella kulturaktörer inom dessa. Fokus ska alltid ligga på barn och elevers eget skapande i konstnärliga processer tillsammans med professionella kulturaktörer. Om en föreställning ingår i projektet så ska den leda till att barn och elever arbetar vidare med eget skapande genom konstnärlig fördjupning, tillsammans med professionella kulturaktörer inom något av de konstområden som är sökbara för Skapande skola medel.

  2) Treårsprincipen är till för att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck och därför ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år. För att vi ska kunna godkänna samarbete längre än tre år behöver ni förnya ert kulturutbud eller utvidga det med tvärkonstnärliga samarbeten. Läs mer om treårsprincipen här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ordlista/

  3) Endast samtal räknas inte som eget skapande för att kunna bekosta det med Skapande skola medel. Alla projekt kräver att barn och elever får fördjupa sig inom ett konstnärligt uttryck tillsammans med en professionell kulturaktör inom ett konstområde. Fokus ska ligga på elevernas eget skapande och för att det ska kunna godkännas som ett projekt som uppfyller bidragets krav och villkor. Beroende på vilket konstområde som medel beviljas för så är det inom det området som fokus i projektet ska ligga. Det vill säga att eleverna ska få genomföra eget skapande ska med konstnärlig fördjupning tillsammans professionell kulturaktör. I det fall du beskriver så behöver eleverna få ta del av skrivprocessen genom att skapa själva tillsammans, enbart samtal om den räcker inte.

  4) Det är fullt möjligt att Skapande skola projekten innehåller tvärkonstnärliga samarbeten så länge det sker inom de konstområden som huvudmannen beviljats medel för.

  Vänligen
  Alan
 • Hej!
  Om teaterföreställningen är interaktiv så att eleverna ges möjlighet att delta på något sätt, är det då en godkänd aktivitet i sig? Eller behöver den kompletteras med en workshop?

  Hälsningar
  Gunilla

 • Hej Gunilla,

  Om ni anser att föreställningen har ett upplägg som uppfyller bidragets krav och ger eleverna möjlighet att få en fördjupning i teatern som konstform och tillgång till det egna skapandet, så är det OK.

  Vänligen
  Alan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.