Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stöd för poesiöversättning

Hej! Jag undrar om Kulturrådet har något rekommenderat minimum och maximum för arvode/stöd för poesiöversättning? Vilket stöd borde man ansöka om om man tänker att översätta en diktsamling (cirka 70 dikter)?

Kommentarer

 • Hej,
  Vi har tyvärr inga rekommendationer om arvode för översättning. Du kanske kan prata med Översättarcentrum eller Sveriges författarförbund för att få klar bild om översättningsarvode.

  Vi har litteraturstöd som kan sökas enbart av förlag och boken ska vara publicerad innan man kan söka stöd. Stödet beräknas i vårt system enligt sidoantal.

  Med vänlig hälsning
  Alan
 • kan ett utländsk förlag få översättningstöd för att både trycka och betala till översättaren till spanska ett flertal böcker om en enda svensk författare som skriver dikter inspirerad i konstverken som finns skapade i naturparken i ett särskilt område i Sverige?
  kan samma förlag få stöd för att presentera böckerna i ett flertal mässor och evenemang i Spanien?
 • Hej Violeta,
  Vår översättningsstöd är i första hand till utomnordiska förlag samt i vissa fall av svenska förlag som har en utarbetad plan för spridning av den aktuella översättningen. Förlag som söker bidrag måste ha en dokumenterat god kvalitetsutgivning och professionella distributionskanaler.

  Stöd kan ges antingen för enbart översättningskostnaden eller för både översättningskostnad och viss produktionskostnad för utländska utgåvor av svenska verk. Det sökta översättningsstödet bör motsvara summan som överenskommits i det underskrivna avtalet mellan förlaget och översättaren.
  Mer information om översättningsstödet finns att läsa här.

  Vänligen
  Alan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.