Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stöd för poesiöversättning

Hej! Jag undrar om Kulturrådet har något rekommenderat minimum och maximum för arvode/stöd för poesiöversättning? Vilket stöd borde man ansöka om om man tänker att översätta en diktsamling (cirka 70 dikter)?

Kommentarer

  • Hej,
    Vi har tyvärr inga rekommendationer om arvode för översättning. Du kanske kan prata med Översättarcentrum eller Sveriges författarförbund för att få klar bild om översättningsarvode.

    Vi har litteraturstöd som kan sökas enbart av förlag och boken ska vara publicerad innan man kan söka stöd. Stödet beräknas i vårt system enligt sidoantal.

    Med vänlig hälsning
    Alan
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.