Stärkta bibliotek

När kan man söka bidrag Stärkta bibliotek nästa gång?
Susanna

Kommentarer

  • Hej
    Uppdraget Stärkta bibliotek var ett regeringsuppdrag 2018–2023 som syftade till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är därmed slut .
    För folkbibliotek kommer det att finnas ett bidrag för läsfrämjande. Bidragsomgången öppnar september 2024. Sökande är offentliga aktörer. I bidraget ingår regeringens satsning till folkbibliotek för läsfrämjande insatser. Läs mer i Kulturrådets regleringsbrev.

    Mvh
    Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.