Till senaste kommentaren

Söka för resor inom Skapande skola

Är det möjligt att söka bidrag för resor till och från kulturaktivitet/kulturupplevelse?
Kulturrådet

Kommentarer

  • Ja, Skapande skola-bidraget kan användas till elevers resekostnader för att besöka en kulturverksamhet i de fall där buss är det enda alternativet och en nödvändighet för själva projektets genomförande och för att elever ska få uppleva och ta del av olika konst- och kulturuttryck. Men, bidraget kan inte bekosta enbart resor utan det behöver vara tydligt kopplat till ett Skapande skola projekt.
    Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.