Till senaste kommentaren

Söka bidrag till verksamhet som inte har med Kulturskolan att göra

El Sistema har tidigare tillhört Kulturskolan men har nu separerats och är en egen enhet underställd Kultur o Fritid, samma som fritidsgårdar. Kulturskolan sorterar under Kultur och Kunskap. Kan Kulturskolan fortfarande söka för aktiviteter som El Sistema eller någon Fritidsgård vill genomföra utan att Kulturskolan deltar på något sätt? Kan El Sistema göra en egen ansökan och Kulturskolan gör en separat? Eller är det enbart Kulturskolan som kan söka för sin verksamhet?

Michael Alonzo

Kommentarer

  • Hej Michael,

    El Sistema kan inte söka utvecklingsbidrag till musik -och kulturskolor eftersom det är kommunala kulturskolor som kan söka bidraget, enligt bidragets förordning. Däremot kan en kulturskola söka bidraget för att med stöd av El Sistemas metoder utveckla kulturskolans verksamhet och utbud.

    Vänligen Kulturrådet


    Filippa

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.