Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Skapande skola - moms

Hej!
Kan ni tydliggöra vad som gäller angående moms och skapande skola bidraget?

Kommentarer

 • Hej!

  Det är de faktiska kostnaderna kopplade till Skapande skola projekten som huvudmannen ska redogöra för i den ekonomiska kalkylen vid ansökan och redovisning av bidraget. Alltså den totala kostnaden som huvudmannen har för projekten, med eller utan moms.

  Vänligen,

 • Hej
  Påverkas en anökan om totalsumma ligger på 80000 eller 100000 kronor? Har vi som momspliktigt kulturföretag då en nackdel när huvudmän söker för projekt som involvera oss gentemot att anlita en icke momspliktig utövare? Och hur fungerar det när huvudmän har erhållit pengar för ett projekt och skall finna en utförare - då kostar vi 25% mer. Eller tänker jag fel här!?
  Vänligen: Daniel Oja / Nordcirkus
 • Hej Daniel,
  Huvudmannen som söker Skapande skola bidraget ansöker om det totala beloppet för sina planerade projekt till oss, dvs med eller utan moms. Vi ser inte vad varje enskilt projekt kostar eller om moms ingår. Så från våra sida sett så påverkas inte vår bidragsgivning av om en kulturaktör är momspliktig eller inte.
  Summan beviljade medel beror dels på hur ansökan ser ut i sin helhet och om den uppfyller bidragets alla villkor och kriterier och sedan beror det på konkurrensen om medlen. I år har vi ett ökat söktryck samtidigt som medlen minskat så även om en sökande uppfyller alla formalia så är det möjligt att man inte får hela det sökta beloppet p.g.a konkurrensen.

  Vänligen
  Alan
 • Jag har som fri konstnär, med egen momsregistrerad firma, gjort ett skapande förskolaprojekt på en friskola, där de första tillfället utgjordes av en berättarföreställning och de andra två tillfällena var workshops. Borde jag då dela upp projektet i en momsfri del för föreställningstillfällena och ta ut moms för aktivitetsdelen?
  Eler räknas skapande skola som en del av den ordinarie skolverksamheten.
  Är den då momsbefriad?
 • Hej!
  Samtliga projekt som genomförs med Skapande skola medel ska ske under ordinarie skoltid för eleverna så det är alltså obligatoriskt för dem att vara med. Som anlitad kulturaktör för projektet behöver du kontakta din uppdragsgivare för att stämma av med dem om de är momsbefriade eller inte, då det ser olika ut beroende på om det är en kommun eller en fristående skola.
  För vidare frågor om vad som gäller för moms vid fakturering av olika innehåll i ett uppdrag hänvisar vi dig att kontakta en ekonom, revisor eller skatteverket.

  Hälsningar
  Kulturrådet
 • Hej!

  Jag ska fakturera en kommun för ett skapande skola projekt, via mitt företag. Är kommuner momsbefriade från skapande skola projekt. Uppdraget sker under skoltid på elevernas obligatoriska undervisningstid.

  Bestämmer jag själv om det ska stå 10 eller 30 dagar på fakturan?


  Tacksam för svar!
  Chris
 • Kulturrådets Skapande skola bidrag begär in skolhuvudmans faktiska kostnader (med eller utan moms). Din fråga bör därför ställas till uppdragsgivare dvs skolhuvudmannen. Skatteverket kan svara på skattetekniska frågor om vad som gäller för er som kulturaktör och vad som gäller för kommuner generellt.

  Vi får hänvisa dig till skolhuvudmannen, eftersom du har en direkt fråga om fakturan. Det är inte Kulturrådet som har hand om fakturan utan det är uppdragsgivaren/fakturabeställaren som måste svara på den.
  Seyde

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.