Skapande skola

Under vilken tid ska Skapande skola bidraget för 23/24 användas. Ska vi redovisa aktiviteter gjorda vt 23 eller från och med ht 23?
Anki

Kommentarer

 • Hej!
  Skapande skola bidraget för 23/24 ska användas under skolans läsår 23/24, dvs höstterminen 2023 och vårterminen 2024 . Samtliga projekt och aktiviteter som genomförts under läsåret 23/24 ska redovisas i september 2024. Datum för redovisningen står i villkorsbilagan som kom med beslutet.
  Seyde
 • Då gäller som tidigare att projekt/ workshops kan genomföras och faktureras fram till redovisningsdatum? Så länge allt är klart innan redovisning.
  Anna
 • Hej Anna,

  Svaret är ja, det är okej så länge samtliga insatser har genomförts och fakturerats innan redovisning.

  Vänligen
  Alan
 • Kan Skapande Skola-bidraget finansiera konserter etc eller gäller det bara workshops? Gäller samma regler i hela landet eller kan tex en kommuns eller regions kulturutbudskatalog (tex Kulan i Stockholm) ha egna kriterier för vad Skapande Skola-bidraget ska användas till?
  Emma
 • Hej!

  På Kulturrådets bidragssida för Skapande skola under rubrik 6.Vilka villkor och regler gäller? kan du läsa hur bidraget får och inte får användas: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/skapande-skola/

  Skapandes skolas riktlinjer och regelverk är gäller för alla sökande i hela landet. En huvudman kan inte hitta på egna kriterier utan måste följa Kulturrådets bidragskrav men däremot är varje sökande huvudman ansvarig för administrationen och samordningen av bidraget samt bestämmer projektinnehållet utifrån verksamhetens behov.

  Hur sökande skolhuvudman samordnar Skapande skola bidraget ser väldigt olika ut i hela landet och sökande kan alltså själva bestämma kulturutbudet utifrån deras egen verksamhet så som det passar dem bäst. Det är många större huvudmän som samverkar mellan utbildnings- och kulturförvaltningarna (som tex Stockholms stad med Kulan) samt med regionen kring kultur för barn och unga för att göra arbetet mer systemeffektivt och för att samverkan ger synergieffekter.

  I hela landet ska kommuner och regioner ha ett eget arbete med konst och kultur i skolan och för barn och unga (oberoende Skapande skola bidraget) och har egna kriterier och regelverk inom respektive organisation för detta arbete.

  Om man vill veta hur varje enskild kommun eller region samverkar kring det egna arbetet med kultur för barn och unga och med bidraget Skapande skola så ska man kontakta respektive skolhuvudmans kontaktperson för Skapande skola för mer information.

  Mvh
  Johan
 • På redovisningsblanketten där man ska skriva en lista med namnen på kulturaktörerna/institutionen: Ska vi då ange namnen på varje skådespelare eller ska vi ange namnet på teatergruppen?
  Anette
 • Hej Anette,

  Under den punkten ska ni ange de professionella kulturverksamheter/kulturaktörer som ni anlitat. Om ni anlitat enskilda personer ange även yrke/titel. Med kulturverksamheter och kulturaktörer menas organisationer samt skådespelare/artister som man har anlitat.

  Mer info finns här: Skapande skola - Kulturrådet (kulturradet.se) under punkt 7. Hur redovisar du?

   Vänligen
  Alan
 • Hej!

  Inom ramen för Museum/kulturarv/arkiv, kan bidraget användas för guidade stadsvandringar och guidning av hus och miljöer i en hembygdspark? Tack!
  Jonna
 • Hej Jonna,

  Under punkt 2. För vad kan du få bidrag under bidraget kan du se för vad kan bidraget användas. Hittar du inte det du söker kan du kontakta ansvarig handläggare som finns längst ner på bidraget.

  Vänligen
  Alan
 • Hej,
  Kan jag söka bidrag för att besöka museum med skolklasser?
  mvh
  C
  Chandra
 • Hej!

  Ja, det kan du göra. Beroende på vilken typ av museum det är ställs lite olika krav på aktivitet dock. Det finns ett utförligt svar på en tidigare liknande fråga här: Skapande skola och museiverksamhet - Kulturrådet (kundo.app)

  Vänligen,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.