Till senaste kommentaren

Redovisningen av Tillfälligt verksamhetsstöd jan-juni 2022

Ska bara intäkter och kostnader som är direkt hänförbara till projektperioden 220101-220630 och hänförbara till projektets aktiviteter tas med i redovisningen, eller ska varenda inkomst och utgift i företaget under perioden tas med i redovisningen? Alltså även fakturor skrivna innan perioden, eller betalade efteråt? Bokslutskostnader för 2021? etc etc.
Staffan Widstrand

Kommentarer

 • Hej Staffan

  Om ni har erhållit stöd för ett tidsatt projekt så är det enbart kostnader och intäkter kopplade till det projektet som ni senare behöver redovisa. Ni har ju redan i ansökningsskedet uppgivit en budget på hur ni ämnar finansiera projektet och vid redovisningen ska ni helt enkelt uppge utfallet och redogöra för ev avvikelser från er prognos, ex.vis hur den faktiska biljettförsäljningen blev eller vad kostnaderna stannade på etc under projektperioden.
  Johan
 • Hej Johan,

  tack för meddelandet. Det är dock fortsatt oklart för oss om vårt "Tillfälliga verksamhetsstöd" jan-juni 2022 är att betrakta som ett "projekt" (där enbart kostnader och intäkter som härrör från projektet ska tas upp) eller om "verksamhetsstöd" är något annat, där ni istället vill se hela resultat/balansräkningen med ALLA företagets utgifter och intäkter under perioden. Vi gör givetvis vilket som, vi vill bara veta innan, så att vi gör helt rätt från början.

  Staffan Widstrand
 • Hej Staffan,

  För mer specifika frågor kring ett beviljat bidrag är det bättre att maila oss och uppge ärendenummer.

  Generellt så förväntas beviljade tillfälliga verksamhetsstöd senare redovisas med en komplett bild av den sökande organisationens ekonomi under den perioden stödet avsåg (i den mån det är möjligt, bokslut kanske inte är klara etc. men kan i så fall kompletteras i efterhand)

  Om det istället rör sig om ett beviljat projektbidrag, så är det i möjligaste mån själva projektets utfall som ska redovisas. Detta kan ju kompliceras om det är så att ni sökt och beviljats ett verksamhetsbidrag men i både ansökan och bifall fokuserat på ett projekt inom verksamheten snarare än verksamheten i sin helhet.

  För specifika frågor kring er redovisning hänvisar vi till redovisa@kulturradet.se
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.