Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Musikarrangörer: Hur redovisar vi indirekt stöd som inte finns i bokföringen?

Hur redovisar man ett indirekt stöd som inte finns med i bokföringen? Vi är en kammarmusikförening som köper in produktioner från regionen till ett fast pris. Utöver det vi betalar så betalar står även regionen för en del. Ska man redovisa totalkostnaden för regionen och ta med skillnaden som ett regionalt stöd, eller ska vi bara ta upp våra egna kostnader?

Kommentarer

 • Hej Per!

  Föreningen ska i det ekonomiska utfallet enbart ta upp sådant som bokförs som en intäkt eller kostnad inom den egna organisationen. Ej regionens ekonomi, eller indirekta stöd från regionen.
  Hur regionen stöttar föreningen utöver eventuella rena bidragsmedel anges på sidan 5, vid:
  "Ange vilka samarbetsparter ni haft nationellt och internationellt samt beskriv samarbetet. Beskriv särskilt samverkan med kommun och region. (Max 1000 tecken)".

  Där kan man även beskriva hur man köper in produktioner från regionen, och hur uppgörelsen ser ut. I det ekonomiska utfallet kan det pris som betalas till regionen anges som en kostnad under "löner/arvoden till musiker" (eftersom det i huvudsak utgörs av detta). Eventuella rena bidrag från regionen anges som en intäkt under "bidrag från landsting/region".

  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.