Till senaste kommentaren

Proffsmusiker, vilka kan vi välja mellan?

Hur kan jag få reda på om den tilltänkta musikern eller gruppen är godkänt för bidrag? Finns det en katalog eller något annat sätt så att man inte planerar för ”fel” soloinsats?

Kommentarer

 • Hej!

  Kulturrådet har inte en lista över musiker eller grupper som är godkända för bidrag. För varje ansökan görs en prövning utifrån de utgångspunkter som gäller för det specifika bidraget.

  Många av Kulturrådets bidrag inom musikområdet regleras av en förordning som slår fast att det övergripande ändamålet med bidragsgivningen till fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitisk värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. Det står även att bidrag får lämnas till verksamhet av professionell art.

  Kulturrådet har valt att ha olika utlysningar för olika typer av bidrag som ska bidra till ändamålet i förordningen. Bland annat finns bidrag till musikgrupper, arrangörer, utgivning av musik eller för samverkan med komponist. I utlysningarna preciseras förutsättningarna för de enskilda bidragen,

  För att bedöma projekten eller verksamheterna använder sig Kulturrådet av arbets- eller referensgrupper. Grupperna bedömer ansökans innehåll gällande bland annat konstnärlig kvalitet.

  Om du är nyfiken på att veta vilka projekt och verksamheter som beviljats bidrag tidigare går det att se här.

  Vänligen,
  Anna
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.