Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Musikutgivning: Vad kan jag söka för?

Vad kan jag söka bidraget till musikutgivning (fonogram) för?

Kommentarer


 • Innan du fyller i ansökningsblanketten ska du noga läsa all text om bidraget på vår webbsida, se Musikutgivning.

  Det finns en exempelblankett på webbsidan under punkt "4. Hur ansöker du", som du kan titta på innan du fyller i den riktiga ansökan via din inloggning.
  Av ansökningsblanketten framgår det vad man kan söka för.
  Du kan söka för kostnader som du har i samband med att du gör en utgivning på fonogram och som rör produktion, distribution och marknadsföring. Med produktion avses kostnader du har för att spela in, mastra, betala studiohyra, ISRC avgifter, arvoden till musiker och producent, grafiskt material till omslag och dylikt. Du ska specificera så noga som möjligt vad summan du har fyllt i ska täcka. Även om ditt projekt innefattar andra aktiviteter än just utgivningen av musik ska du inte ta med dessa kostnader i budgeten. Du kan gärna nämna att utgivningen ingår i ett större projekt, men kostnaderna du tar upp ska vara relevanta för utgivningen.

  Produktion avser inte all den tid det tar att skriva musiken. När du söker bidraget ska du ha åtminstone 15 minuter ljudprov där musiken du ska ge ut ingår.

  Om du behöver söka bidrag för att skriva musik finns det andra bidrag att söka, t.ex. stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden eller STIM. STIM har inrättat Stim Music Room där det finns studior man kan använda.
  Det kan också finnas bidrag att söka hos exempelvis din kommun eller din region. På Musikerförbundets webbplats finns en lista på musikstipendier.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.