Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Musikutgivning: Tidsram för utgivningen

Vad är det för tidsram för utgivningen inom bidraget till musikutgivning (fonogram) - kan jag söka för en utgivning som redan gjorts?
Kan jag söka för en utgivning som inte är klar ännu?

Kommentarer


  • Titta på webbplatsen där information om musikutgivningsbidraget finns. Där framgår vilka datum man kan söka detta bidrag. Du får söka för en utgivning som gjorts som mest tre månader före ansökningsomgångens sista ansökningsdag. Du kan exempelvis söka för att ge ut ett album där det ingår singlar som redan har släppts.

    Du kan söka för en utgivning som ska göras senast om ett år efter sista ansökningsdag.

    Du behöver kunna ladda upp minst 15 minuter ljudprov som innehåller musik som ingår i utgivningen du söker för.


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.