Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Musikutgivning: söka för hela utgivningsprojektet?

Kan man söka bidraget till musikutgivning (fonogram) för hela utgivningsprojektet?

Kommentarer


  • Bidraget kan användas för att täcka kostnader som uppstår vid produktion, distribution och marknadsföring av utgivningen. Observera att Kulturrådets bidrag inte kan täcka hela utgivningsprojektets kostnader utan bara upp till 50 procent. Dessutom brukar Kulturrådet inte bevilja bidrag inom musikutgivning/fonogram över 100 000 kronor. Det är viktigt att tänka på det när du ska fylla i din ansökan. Den del av kostnaderna som du inte söker av Kulturrådet ska ha annan finansiering genom sponsring, bidrag eller att du lägger in egna pengar i projektet (egen insats).
Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.