Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Musikutgivning: Hur mycket kan jag söka?

Hur mycket pengar kan jag söka inom bidraget till musikutgivning (fonogram)?

Kommentarer


  • Kulturrådets bidrag kan inte täcka hela utgivningsprojektets kostnader utan bara upp till 50 procent. Dessutom brukar Kulturrådet inte bevilja musikutgivning/fonogrambidrag över 100 000 kronor. Det är viktigt att tänka på det när du ska fylla i din ansökan. Om du beviljas bidrag men beloppet du får är mindre än 75% av beloppet du söker kan du behöva skicka in en reviderad budget innan ditt bidrag betalas ut.


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.