Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Frågor om MU-avtalet

Hej!

Jag har två frågor:

1. det första gäller MU avtalet för 2018 kategori 4. Jag ser två olika siffror där grundersättningen är 1300 kr i veckan. Våra utställningar är alltid 4 veckor så om jag förstått rätt så är absolut lägsta beloppet upphovsman ska få 5700 kr, 3500 kr vid grupputställning 2-3 deltagare, 2400 kr med 4-20 deltagare. Så vi kan inte ha andra avtal än just lägsta beloppet beroende på tid, hur mycket utrymme och hur många verk upphovsman/upphovsmännen ställer ut? Lägsta beloppet gäller alltid?

2. Vi har en separatutställning  4 veckor med en konstnär som då får 5700 kr, men en annan konstnär frågade oss om hen fick ställa ut ett verk på vår fasad samtidigt. Detta var en spontan förfrågan från hen, det verket var varken budgeterat eller ingår i vår verksamhetsplannering och vi ville vara behjälpliga med detta. Vad för ersättning ska vi betala till denna konstnär som ställer ut på fasaden, det är ingen separatutställning? Kan vi betala ut lägsta beloppet på grupputställning till denna som ställer ut på fasaden med 3500 kr eller kan vi avtala en medverkanersättning?

Tack för er hjälp!

Kommentarer

 • Hej Tor,
  och tack för din fråga.
  Här kommer svaren:

  1. Ja, lägsta beloppet gäller alltid men tillämpas bara om utställningsersättningen understiger den ersättningen som gäller enligt tarifferna. Tarifferna utgör lägstanivåer och det finns förstås möjlighet att
  träffa avtal om högre ersättningar än vad avtalet stadgar och även ersätta konstnärens kostnader för produktion av verket och övrigt arbete, dvs. medverkansersättning.

  2. Som utställningsarrangör måste ni bestämma om den planerade utställningen och verket på väggen är två separatutställningar eller en grupputställning med två deltagare. Om de marknadsförs som samma utställning t.ex. med samma vernissagedag eller kanske har samma utställningstitel bör det nog räknas som en grupputställning och då gäller det lägsta beloppet på 3 500 kr per upphovsman. I annat fall räknas det som två separatutställningar och då gäller i stället det lägsta beloppet för separatutställning, 5 700 kr per upphovsman. Enligt MU-avtalet kan utställningsersättning aldrig avtalas bort eller ersättas av medverkansersättning eller någon annan slags ersättning utan konstnären är garanterad att i alla fall få minst det belopp som står i tarifferna i utställningsersättning (eller det lägsta beloppet).

  Hör gärna av dig igen om du stöter på fler funderingar! Och lycka till med utställningarna!

  Vänligen
  Elisabet
 • Hej,
  hur många kommuner har undertecknat MU avtalet?
  Mvh Willy
 • Hej!
  Det är inte kommunerna i sig som undertecknar MU-avtalet utan det är varje enskild utställningsarrangör, t.ex. en kommunal konsthall, som använder MU-avtalet i varje enskild utställningssituation när de ställer ut konstverk som ägs av konstnären. MU-avtalet fastställer olika tariffer för utställningsersättning beroende på vilken utställningsarrangör det är som ordnar utställningen samt utställningens längd. MU-avtalet fastställer också att parterna ska förhandla om medverkansersättning.

  De som är juridiskt bundna av MU-avtalet är de statliga utställningsarrangörerna. Andra utställningsarrangörer, t.ex. kommunala, regionala eller fria, är inte juridiskt bundna att använda MU-avtalet men gör det i allt större utsträckning. Avtalet är ett viktigt sätt att säkerställa att konstnärer för ersättning för utfört arbete. Av de fria utställningsarrangörer som mottar bidrag från Kulturrådet reserveras en del av bidragsbeloppet som utställningsersättning till konstnärerna. Kulturrådet samlar inte in uppgifter om vilka kommunala konsthallar som använder MU-avtalet men vi har regelbundna samtal med regionerna om vikten av att tillämpa MU-avtalet.

   KRO, Konstnärernas Riksorganisation, gör en MU-barometer som du kan titta närmare på: http://www.kro.se/mu-och-avtal

   KRO har också gjort en undersökning om hur kommunerna förhåller sig till sin konst: http://www.kro.se/rapport-konstkommuner-2017

  Vänligen,
  Anna
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.